Tilgængelighed i bymiljøer

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


Udfordringen

Der kan være udfordringer i på samme tid at sikre respekten og bevaringen af en rig kulturarv i Viborgs midtby samtidig med, at det skal sikres, at områder er tilgængelige for alle borgere. Viborg Kommune har arbejdet med et tilgængelighedsprojekt som skulle sikre disse interesser. Der var behov for at anskueliggøre, hvordan omforandringer af de eksisterende rammer imødekommer en højere grad af tilgængelighed.

Løsningen

Der blev lavet en film, som viser hvordan den rige kulturarv i Viborg er gjort mere tilgængelig, så alle har nemmere adgang til den historiske midtby. 

Resultatet

Europa Kommissionen offentliggjorde i december 2018, at Viborg Kommune vandt en specialpris i forbindelse med uddelingen af 'Access City Award 2019' i Bruxelles.

Viborg Kommune fik den særlige pris for arbejdet med at skabe bedre tilgængelighed i Viborgs historiske midtby med respekt for kulturarven. Filmen medvirkede til at visualisere initiativerne i projektet ved at synliggøre de forandringer, der blev lavet for at imødekomme behovet for tilgængelighed.

Læs mere om Europa Kommissionens hæder på Viborg Kommunes hjemmeside samt om Tilgængelighedsprojektet.

 

Sidst opdateret: 30.10.2019