Fumle og det ædle grundvand

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


Udfordringen

Undersøgelser viser løbende, at grundvandet under byområder er påvirket af pesticider, og i en del vandboringer, er der fundet koncentrationer, der overskrider grænseværdien for drikkevand. Der er behov for at gøre borgere opmærksomme på det fælles problem og formidle disse budskaber:

  • At gøre borgerne bevidste om at de bor oven på drikkevandet
  • At bidrage med faktuelle oplysninger om: hvor kommer vandet fra, alder, sårbarhed m.v.
  • Hvordan beskytter vi grundvandet?
  • Hvad kan den enkelte borger gøre i det daglige?
  • Fokus på pesticidforurening fra haveejere og uheld/spild med pesticider fra landbrug
  • Skabe opmærksomhed på området med grundvand ”hey - der laves indsatsplaner ude i kommunerne!!”  

 

Der er udfordringer i, at traditionel vidensformidling ikke har tilstrækkelig effekt i forhold til forebyggelse og beskyttelse af grundvandet. Der er derfor behov for at formidle dette på nye måder som fanger målgruppen og virker vedkommende.

 

Løsningen

Der laves en animationsfilm med Fumle i hovedrollen. Målgruppen er primært børn, da det er dem, der 'arver' vores grundvand, og de forventes at bringe motivation hjem i hjemmene til deres forældre. Intentionen var at formidle vigtige og simple principper omkring grundvandsbeskyttelse, som fastholdes i folks bevidsthed. Filmen blev suppleret med klistermærker til postkassekampagne og filmplakat – sprøjtefri have kampagne, som blev uddelt i skolerne, bibliotek og andre offentlige steder samt i forbindelse med ”Vandets dag” og ”Løb-på-vandet-dag”.

Se mere på Viborg Kommunes hjemmeside.

 

Resultatet

Filmen blev set 25.000 gange i de første 34 dage, og filmen kom i TV avisen.

 

Se en kort film om tankerne bag og erfaringerne med udviklingen af filmen.


Sidst opdateret: 03.07.2020