Boligområdet Arnbjerg

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


Udfordringen

Når nye boligområdet etableres, er der brug for at vise området og anskueliggøre det for potentielle borgere, der ønsker at bosætte sig i området. Det kan være svært at gøre sig konkrete forestillinger om et nyt område alene ud fra landskabskort og tegninger. 

Arnbjerg er et af Viborg Kommunes nye boligområder, som er beliggende syd for Viborg - tæt på skov og vand og med kun ca. 4 km. til centrum.

Løsningen

Der blev lavet en film, som kombinerer optaget realfilm med animationsteknik, der viser hvor kommende huse kommer til at ligge i landskabet.

Se mere på Viborg Kommunes hjemmeside om boligområdet Arnbjerg.

 

Resultatet

Filmen er et rigtigt godt eksempel på, hvordan animation kan bruges til at give liv til endnu ikke eksisterende løsninger. På den måde kan menneskers forestillinger hjælpes på vej i en version, der er så tæt på virkeligheden som mulig.

Sidst opdateret: 03.07.2019