Tandtryllebrikker

Tandtryllebrikker

Udfordringen

Afsættet for dette projekt var, at befolkningsundersøgelsen "Hvordan har du det?" fra 2017 bl.a. viste, at Viborg Kommuner placerer sig i den regionale top, når det kommer til borgere med lav sundhedskompetence, som dækker over evnen til at læse, forstå og handle på sundhedsinformationer. Det giver sig blandt andet til kende ved, at 6 procent af borgerne har svært ved at forstå sundhedsinformation.

Børns tandhygiejne er i høj grad afhængig af forældrene - og projektet ønsker at minimere uligheden i børns vilkår ved at oplyse om tandhygiene - og behandling til børn på nye måder.

Projektet formål var derfor:
 
1) at udvikle sundhedskommunikation omkring hjemmetandpleje og tandbehandling til børn og gøre informationerne mere tilgængelige for modtagerne 
 
2) at forbedre den dentale sundhed blandt børn på kort og langt sigt
 

3) De længere undersøgelsesintervaller giver mulighed for at de børn og unge, der har det største behov for tandpleje kan opnå bedre tandsundhed og at der kan opnås en større lighed i tandsundhed. 

 

Løsningen

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem overtandlæge Poul Folke og virksomheden Lewel Rewind/Doktor. Idéen bag projektet var at udvikle tandtryllebrikker, som er små papbrikker med en kode, der via en tilhørende app aktiverer animerede 3D figurer og fortællinger på smartphones og tablets. Papbrikkerne erstatter de små stykker plastik legetøj, som børn tidligere har modtaget som belønning efter endt tandlægebehandling.

De virtuelle figurer og fortællinger skal kommunikere og oplyse om sund tandhygiejne via animation og lyd på en sjov måde, som appellerer til børn. Læring skal leges ind og på den måde pilles læseevnen ud af sundhedskompetence-begrebet. Viden om sundhed, som forældre og børn efterfølgende kan handle ud fra, bliver herved mere tilgængeligt på tværs af forældrenes uddannelsesniveau, da læsesevne ikke længere er en faktor i kommunikationen.


Resultatet

Produktet er færdigudviklet i december 2019. Se bl.a. denne artikel om produktet: https://viborg-folkeblad.dk/artikel/ny-teknologi-skal-give-kommunens-b%C3%B8rn-f%C3%A6rre-huller-i-t%C3%A6nderne?fbclid=IwAR1am_FwCP72gwby8uU6U47AQG1IQAB7OwAIN8R6ep8YvxpD9fsihV-nxa0

Producenten har i forbindelse med lanceringen sikret, at børn i 4 kommuner - Viborg, Randers og Ikast-Brande pt. modtager tandtryllebrikker. Der er desuden indgået distributionsaftale med dansk distributør med salg og distribution til 650 tandlægeklinikker i Danmark samt en norsk distributør, hvor en norsk kommune har købt de første tandtryllebrikker.

 

 

Sidst opdateret: 04.01.2020