Når du skal udskrives

Du er ved at afspille en video fra You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/telefon/tablet.  

 

Udfordringen

Rigtig mange ældre borgere bliver hver dag udskrevet fra sygehuset til kommunen. Måske har de været vant til at få hjælp fra kommunens hjemmepleje eller måske er det første gang de har fået behov for, at modtage hjælp fra kommunen. Nogle gange bliver de ikke udskrevet til egen bolig men til en midlertidig plads, enten fordi patienten har behov for massiv pleje og pasning i en periode, øget observation, sygepleje m.v.

For både sygehuspersonalet og de kommunale medarbejdere er det en stor og meget vigtig opgave, at skabe tryghed hos den enkelte borger og dennes pårørende. De pårørende spiller ofte en meget central rolle og hvis de pårørende er trygge og velinformeret, så er patienten det som regel også. I dag udskrives patienterne ofte meget tidligt, hvilket afstedkommer et øget behov for at skabe tryghed. Koordinationsbehovet er ofte stort lige efter en udskrivelse så derfor er der også behov for at skabe tryghed gennem koordination og viden om ”hvem der gør hvad og hvorfor”.

Løsningen

En animationsfilm skal bidrage med en systematisk og letforståelig information til borger og pårørende, der kan bidrage med viden og indsigt, hvilket både bidrager til en øget tryghed og en øget forventningsafstemning.

 

Resultatet

Du kan læse meget mere om Viborg Kommunes håndtering af udskrivelse af ældre borgere fra hospitalet og se, hvordan animationsfilmen indgår som en del af indsatsen på kommunens hjemmeside.

Sidst opdateret: 04.01.2020