Hjerteanimation

Du er ved at afspille en video fra You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/telefon/tablet.  

 

Udfordringen

Forkammerflimren er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse. Det er en kronisk sygdom forbundet med angst og utryghed. Forståelse af sygdommen er første skridt på vejen. Jo mere patienten og de pårørende ved om sygdommen, jo nemmere bliver det at mestre anfaldene og leve med sygdommen. 

Rehabilitering af patienter med forkammerflimren anbefales bl.a. af Sundhedsstyrelsen, men der eksisterer ingen viden om, hvordan det bedste gøres. Sundhedscenter Viborg har derfor sammen med Sundhedscenter Skive, Atrieflimren-klinikken på Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg og Professor Birthe Dinesen, Laboratoriet for Velfærdsteknologi- Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (AAU) planlagt et telerehabiliteringsprogram til patienter med forkammerflimren forankret i det nære sundhedsvæsen. I første omgang blev programmet afprøvet i en pilottest i efteråret 2019 og efterfølgende planlægges i 2020 et videnskabeligt studie, der måler på patienternes sygdomsforståelse, sundheds- og e-sundhedskompetencer, livskvalitet og kontakter med sundhedsvæsenet. 

Løsningen

En vigtig del af denne telerehabilitering er formidling. De sundhedsfaglige aktører oplever til stadighed, at dialog og kommunikation med patienterne udfordres. En stor del af patienterne har svært ved at tilegne sig traditionel skriftlig patientinformation, og i projektet udforskes, hvordan animation kan fungere som et tværsektorielt værktøj, der kan understøtte patienternes egne ressourcer, mestringsevne og (e)-sundhedskompetencer.

Gennem 3 workshops med patienter og pårørende er det afdækket, hvad de har behov for at vide noget om for at kunne mestre forkammerflimren. Dette er efterfølgende lavet til tre små animationsfilm, som der fremgår en teaser på herover. Projektets formål er at give patienter og pårørende viden om sygdommen forkammerflimren gennem brug af korte animationer og at inddrage dem i egen behandling. 

De færdige film kan ses, når forskningsprojektet er afsluttet.  

Resultatet

Resultaterne af forskningsprojektet vil blive præsenteret, når projektet er afsluttet. 

 

 


Sidst opdateret: 06.03.2020