Ensomhed blandt aeldre

Du er ved at afspille en video fra You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/telefon/tablet.  

 

Udfordringen

Ensomhed kan antage mange former og have mange forskellige årsager. Følelsen af ensomhed kan være en stor belastning både fysisk og psykisk, og det er en væsentlig sundhedsmæssig risiko for ældre borgere. Ensomhed kan ikke fjernes, men sammen kan vi sørge for, at den bliver til at leve med. 

Løsningen

I Viborg Kommune har vi en særlig indsats overfor ensomme ældre borgere, men vi har brug for hjælp til at identificere de ensomme. Ensomme ældre rækker sjældent selv ud efter hjælp, og der er derfor behov for at kalde på et social ansvar til at få øje på og sikre hjælp til de ensomme. Der udvikles derfor en animationsfilm om, hvordan ensomhed kan tage sig ud og komme til udtryk. Filmen er målrettet mennesker i netværket af ældre ensomme - viceværten, den praktiserende læge, datteren, postbuddet og os alle sammen.

 

Resultatet

Du kan læse meget mere om Viborg Kommunes håndtering af opsporing af ensomhed blandt ældre, og hvilke tilbud der er på kommunens hjemmeside.

Sidst opdateret: 12.06.2019