Ensomhed blandt ældre

Du er ved at afspille en video fra You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/telefon/tablet.  

 

Udfordringen

Ensomhed kan antage mange former og have mange forskellige årsager. Følelsen af ensomhed kan være en stor belastning både fysisk og psykisk, og det er en væsentlig sundhedsmæssig risiko for ældre borgere. Ensomhed kan ikke fjernes, men sammen kan vi sørge for, at den bliver til at leve med. 

Løsningen

I Viborg Kommune har vi en særlig indsats overfor ensomme ældre borgere, men vi har brug for hjælp til at identificere de ensomme. Ensomme ældre rækker sjældent selv ud efter hjælp, og der er derfor behov for at kalde på et social ansvar til at få øje på og sikre hjælp til de ensomme. Der udvikles derfor en animationsfilm om, hvordan ensomhed kan tage sig ud og komme til udtryk. Filmen er målrettet mennesker i netværket af ældre ensomme - viceværten, den praktiserende læge, datteren, postbuddet og os alle sammen.

Du kan læse meget mere om Viborg Kommunes håndtering af opsporing af ensomhed blandt ældre, og hvilke tilbud der er på kommunens hjemmeside.
 

Resultatet

Filmen har givet meget positive reaktioner fra både borgere og kolleger/samarbejdspartnere. I det første kvartal efter lancering af filmen modtog Viborg Kommune ca. 20 opkald på det tilhørende telefonnummer, fortrinsvis fra pårørende, som havde set filmen og kunne se deres ældre familiemedlem i en eller flere af situationerne i filmen. Det har resulteret i mange besøg hos ensomme ældre og efterfølgende handling for at gøre noget ved det. Det er ikke nødvendigvis omfanget af henvendelser, der er betydningsfulde – da filmen potentielt kan gøre en afgørende forskel for blot enkelte borgere.

Viborg Kommune har også fået henvendelser fra andre kommuner, som beretter, at de bruger filmen i undervisning om ensomhed, fordi den netop viser nuancerne i forhold til ensomhed.

 

 

Sidst opdateret: 04.01.2020