Tænk dig om, når du handler

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


Udfordringen

Mange medarbejdere i kommunen overfører deres private indkøbsvaner, når de køber varer ind til det offentlige. Det betyder bl.a. at de i god mening undersøger tilbud i butikker og handler ind, der hvor varerne umiddelbart virker billigst. Der løber dog mange ekstra omkostninger på, når der handles ind på den måde. Det drejer sig bl.a. om arbejdstid hos den medarbejder, der håndterer udlægget. Der bruges derfor unødige ressourcer på indkøb af varer til det offentlige, når medarbejdere handler udenom de indkøbsaftaler, der er lavet. Der er derfor behov for at opfordre til e-handel, når dette er muligt og ellers reducere administrationsudgifterne i forbindelse med indkøb. 

Løsningen

Der laves en animationsfilm med hovedbudskabet om at bruge e-handel, når det er muligt. Filmen skal fungere som en øjenåbner i forhold til de administrationsudgifter, der er, når man som medarbejder fx laver udlæg og handler på andre måder.   

Resultatet

Der forventes en reduktion i antallet af manuelle udlæg i forhold til e-handels frekvensen.

 

Se en kort film om tankerne bag og erfaringerne med filmen.


Sidst opdateret: 22.02.2019