Kontorergonomi - Kender du det ... ?

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


Udfordringen

Ansatte der løser opgaver fra en kontorlignende arbejdssituation som fx medarbejdere med administrative opgaver - og dokumentationsopgaver i mindst 2 timer dagligt har behov for særlig opmærksomhed på sine arbejdsstillinger. Ensformige og monotone arbejdsstillinger giver særlige udfordringer i forhold til risiko for arbejdsbelastninger. Der er behov for at skærpe medarbejdernes fokus på de få simple anvisninger til optimering af arbejdsmiljøet og dermed på reduktion af risikoen for smerter.

Der går mange mandskabstimer med mand til mand rådgivning i individuelle arbejdsmiljøforhold af en konsulent. Der er behov for at udvikle et redskab til, at medarbejdere selv kan tilgå information på en lettilgængelig måde.

Løsningen

Der udvikles en animationsfilm, som har til formål på en humoristisk måde at give viden, mulighed for refleksion og motivation til ændret adfærd. Filmen visualiserer mulige konsekvenser af længerevarende siddende arbejde og opfordrer indirekte til skiftende arbejdsstillinger. Filmen supporteres af en webside med praktiske råd om fx indstilling af bord, stol, tastatur, mus og lys, som formidles ved hjælp af animationsfiguren fra filmen.

 

Resultatet

Der er stillet et redskab til rådighed, som medarbejderne selv kan tilgå uden konsulentbistand fra HR - At stille et redskab til rådighed, som kan bruges fx af arbejdsmiljøgruppen i undervisningssammenhænge på de respektive arbejdspladser - At understøtte de lovgivningsmæssige krav om til at sikre et sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø.

 

Se en kort film om tankerne bag og erfaringerne med arbejdet med filmen.


Sidst opdateret: 30.03.2019