Indkøb i offentlige organisationer og institutioner

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


Udfordringen

Når man køber ind i som ansat i en Kommune, er man forpligtet til at benytte kommunens indkøbsaftaler.

Udfordringen er at nogle brugere ikke ved, at der findes indkøbsaftaler.

Samtidig har andre brugere ikke forståelsen for, hvorfor de skal bruges, eller hvilke tanker der ligger bag aftalen.
Derfor vælger nogle brugere at handle udenom kommunens indkøbsaftaler.

Ønsket er at udbrede kendskabet om indkøbsaftaler, samt forsøge at aflive myten om, at det kun handler om billige priser.

Løsningen

Der udarbejdes en animationsfilm for at skabe større forståelse for indkøb, både hvad angår juraen bag, men lige så meget processen med udarbejdelsen og krav til produkterne.

Resultatet

Det forventes, at man kan se at flere køber varer og tjenesteydelser på kommunens aftaler, fremfor tilsvarende som ikke er på aftale.

Sidst opdateret: 08.08.2019