Digital postkasse

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


Udfordringn

I 2014 blev kommunikationen mellem borgere og det offentlige digitaliseret. Alle borgere på 15 år og derover har en digital postkasse, så de kan kommunikere digitalt med det offentlige - kommune, region og stat. Det er borgernes eget ansvar at læse den digitale post, så de ikke går glip af vigtige meddelelser om fx SU, løn eller indkaldelse til undersøgelse på sygehus. Langt størstedelen af de unge borgere havde på indførelsestidspunktet endnu ikke Digital Post eller NemID. Unge borgere er vokset op med IT og anvender det flere gange dagligt på forskellige platforme. De unge kan derfor anvende digitale løsninger, men føler sig ikke forpligtet til at gøre det og ved ikke nødvendigvis, at det er obligatorisk, da budskabet ikke bliver kommunikeret ud på de unges kanaler.

Der var derfor behov for en særlig indsats rettet mod denne målgruppe, og derfor besluttede kommunerne Viborg, Aarhus, Herning, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Favrskov, Skive og Odder samt Region Midtjylland at lave en animationsfilm, der havde til formål at fange især den yngre målgruppe. 

For at ramme de unge borgere skulle der netop kommunikeres andre budskaber og via andre kanaler end de traditionelle. Det var ønsket at tage udgangspunkt i de unges livssituationer, når vi kommunikerer budskabet om Digital Post til dem.  De situationer, der især er relevante for unge er fx bestilling af Blåt Sygesikringskort (til rejser i EU)/sundhedskort, ansøgning/meddelelser om SU, bestilling af buskort, Skat (løn, forskudsopgørelse, årsopgørelse), flytning og kontoudtog.

Løsningen

Der blev udviklet en kort animationsfilm om Digital Post, som henvender sig til unge borgere på mellem 15-20 år og som bl.a. blev vist i biograferne op mod indførelsen af Digital Post i november 2014.  

Resultatet

Animationsfilmen om Digital Postkasse havde stor rækkevidde. Den blev bl.a. delt på kommunernes websites og egne sociale medier, på infoskærme på offentlige institutioner, på skolernes elev - og forældreintranet samt i biografspots, hvor den nåede ud til 430.000 kontakter.

Se bl.a. denne artikel i Ugeavisen Karup om lanceringen.

 

Sidst opdateret: 01.04.2020