Trivsel på tværs

Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.

Udfordringen

Børn & Unge i Viborg Kommune arbejder med TOPI som rummer en række fælles redskaber og systematikker som anvendes i den tidlige opsporing og indsats på tværs af sundhedsplejen, dagtilbud, skole, SFO og klub, understøttet af bl.a. PPL og de fremskudte socialrådgivere.

En af grundværdierne i TOPI er, at forældrene er en vigtig ressource i et fælles ansvar omkring alle børns trivsel, læring og udvikling.

"Samarbejde med forældrene er en forudsætning for at kunne forstå barnets evt. signaler på manglende trivsel. De skal ikke blot inddrages og høres, de skal være aktive samarbejdspartnere, som også kan bidrage til løsningen af eventuelle problemer. Forældrene er uundværlige samspilspartner, både når barnets adfærd skal forstås i dets sociale sammenhæng i familie, skole, institution mm. og når der efterfølgende skal findes handlemuligheder", udtaler Cita Ammitzbøll, konsulent i Børn & Unge.

Udfordringerne i arbejdet var bl.a.:

    1.Gad vide om vi i tilstrækkelig grad er gennemsigtige overfor vores forældre i vores arbejde med børnenes trivsel i TOPI? Har alle forældre kendskab til, at vi trivselsundersøger alle børn flere gange årligt?

    2.Hvad signalerer begrebet TOPI og hvad betyder bogstavkombinationen? Tidlig opsporing og indsats: gælder det også mit barn eller er der tale om nogen bestemte børn?

    3.Hvordan får vi sat fokus på, at alle forældre har en aktiv rolle i forhold til børnegruppens eller klassens trivsel?

Løsningen

Chefgruppen traf beslutning om at anvende animationsfilm som formidling til forældrene i en kobling til et forældresite. Første step var, at informere om det vi gør = informationskampagne.

TOPI fik i denne sammenhæng et tillægsnavn: Trivsel på tværs, som i højere grad illustrerer hvad indholdet er i TOPI.

Resultatet

Vi fik produceret en animationsfilm som anvendes i forældresamarbejdet fx når et barn starter i dagtilbud eller skole eller til forældremøder, som informerer forældre om Viborg Kommunes arbejde med trivsel.

For at sikre at vi nåede ud til så mange forældre som muligt, lavede vi et animeret biograf-spot som blev vist i Fotorama i en periode på en måned.

Derudover kørte vi en kampagne på facebook med små korte Trivslings-film og tegneseriestriber som var målrettet en bestemt aldersgruppe. Dette materiale er også en del af sitet.

Der blev derudover lavet et spot til Viborg Kommunes byportaler og skærmen i Borgerservicearealet.

 

 

 
Sidst opdateret: 25.02.2019