Den Tværfaglige Model

Du er ved at afspille en video fra You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/telefon/tablet.

 

Udfordringen 

I Viborg Kommune havde Børn & Unge området en Tværfaglig Model som en fælles samarbejdsstruktur for arbejdet på tværs af forvaltningsenheder omkring børnenes trivsel, læring og udvikling.

Modellen var igennem en grundig analyse i forhold til at se på, om aktørerne også gør det, de tror, de gør … og om der var behov for justeringer.

Resultatet af den gennemgribende analyse og undersøgelse pegede på et behov for justering af modellen. Derfor var der behov for at lave en version 2.0 af Den Tværfaglige Model.

Udfordringen var hvordan vi formidler den justerede Tværfaglige Model til de omkring 3000 medarbejdere som på forskellig vis arbejder ind i modellen? Og hvordan gør vi det på en måde, hvor alle er klar på opgaven efterfølgende? Hvordan kan vi hjælpe ledelserne i forandringsprocessen?

Løsningen

Chefgruppen traf beslutning om at anvende animationsfilm som formidlingskanal. Dette koblet sammen med hjælperedskaber som ledere og konsulenter kan anvende i en understøttende implementeringsproces.

Animationsfilmen – foldere – arbejdsredskaber og tjeklister er derfor blevet en samlet pakke i implementeringsprocessen, som findes på Viborg Kommunes hjemmeside.

Resultatet

Animationsfilmen tager den enkelte fagprofessionelle ved hånden og fortæller i et roligt tempo om den nye version af modellen med en særlig betoning af de steder, hvor vi skal gøre os særligt umage fx anvendelsen af de fælles redskaber, forældreinvolvering og koordineringens kunst.

Filmens længde er et bevidst valg for at sænke tempoet og få alle med.

Den Tværfaglige Model har gennem animationsarbejdet fået et grafisk udtryk som gør den genkendelig og hjælper som artefakter i implementeringen.

 


Sidst opdateret: 14.08.2019