Barnets sprog - 3 små 'fif'

Du er ved at afspille en video fra You Tube. Der vil placere en cookie på din PC/telefon/tablet.

Udfordringen

Voksne der stimulerer barnets sprog har afgørende betydning, når børn i 0-6 års alderen skal lære at tale. Forskningen viser nemlig, at tidlig og målrettet stimulering af børns sprog er vigtig, og voksnes kendskab til og anvendelse af sprogstrategierne kan styrke den sproglige udvikling hos børn i 0-6 års alderen. For at sprogstimulering lykkes, er det vigtigt at børnenes voksne er bevidste omkring de pædagogiske tilgange, der bruges sammen med børnene. Det er disse tilgange, der er behov for at formidle let tilgængeligt - også for voksne, der har svært ved at læse, eller har dansk som andetsprog.  

Løsningen

Med en animationsfilm om bevidste tilgange til sprogstimulering kan budskabet formidles let og tilgængeligt til et bredt udsnit af de voksne, der tager del i arbejdet med børns sproglige udvikling som fx forældre, dagplejere, pædagogisk personale i børnehuse mm.

Animationsfilmen skal vise de forskellige sprogstrategier, bl.a. gennem små cases, som viser voksne og børn sammen omkring en hverdags aktivitet. Det primære fokus rettes på, hvordan den voksne agerer i situationen. Filmene er tænkt som guides til den voksne og skal vise, hvad der virker, når sprogstimuleringen lykkes.  Animationerne skal inspirere og give en større forståelse i forhold til, hvordan man sprogstimulerer barnet i mere strukturerede situationer, og hvordan man får det indtænkt i barnets dagligdag i institutionen og hjemme sammen med forældrene.  

Resultatet

Sprogstrategierne er landskendte - og dermed kan animationsfilmen også bruges nationalt. Det forventes, at sprogfilmen bliver et stort aktiv for Viborg Kommune. Animationsfilmen kan med lethed bruges af sprogkonsulenter i andre kommuner, når de skal formidle sprogstrategier til de voksne omkring børnene.

 

Hør Lone Westphall (Afdelingsleder Viborg Bibliotekerne) og Birgit Gade (Teamleder PPL-Sprog) fortæller om deres erfaringer med at lave animationsfilmen.

 

Sidst opdateret: 11.04.2019