Viborg som UNESCO Creative City

Viborg UNESCO Creative City – Media Arts


Stories create our life

Viborg ligger centralt placeret, midt i en nation, som er kendt for sine eventyr og historiefortællinger. Ud over den geografiske placering har Viborg spillet en helt central rolle i landets historie. Det ene Danmarkshistoriske kapitel efter det andet har udfoldet sig i rigets by i midten, i Viborg, der i Middelalderen var byen, hvor konger blev hyldet og demokratiet blev skabt.

Viborg spiller også i dag en helt central rolle – nu ikke længere som kongehyldnings by, men som det sted, hvor historier kommer til live og får værdi på helt nye måder. Særligt gennem animation har vi lært om styrken og værdien i billeder og den visuelle historiefortælling. Dette skaber unikke nye muligheder for fremtiden.

Hvorfor bliver Viborg UNESCO Creative City?
- og hvad kan det bidrage til for Viborg og for verden?

The Animation Workshop/VIA University College er arnestedet for Viborgs digitale, visuelle DNA. Et stærkt DNA, der er opbygget over mere end 30 år. Og så er Viborg hjemsted for stærke uddannelses- og virksomhedsmiljøer inden for digitale og visuelle brancher og medier som film, foto, web, spil, AR og VR. Viborg bygger på et unikt samarbejde på tværs af virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner, myndigheder og samfund.

Derfor udnævnes Viborg i 2019 som UNESCO Creative City indenfor Media Arts. UNESCO-udnævnelsen er en blåstempling af, at Viborg på det visuelle område har en styrkeposition i verdensklasse, der giver os unikke forudsætninger for at anvende den kraft, der ligger i billeder og historiefortællinger. Vi bruger det som katalysator for bæredygtig vækst, og vi bruger det som kunstnerisk udfoldelse. Mere konkret bruger vi f.eks. digital, visuel formidling til at forenkle budskaber på sundhedsområdet, som et redskab til læring og inklusion og som en måde at skabe lige adgang til viden for alle. Det betyder f.eks., at børn i Viborg stimuleres i at bruge billeder og filmmedier til at skabe et sprog uafhængigt af det skrevne sprog. Alle disse eksempler kan udbredes og være med til at understøtte andre byer og landes udvikling.

Hvad er UNESCO Creative Cities?
- og hvilke værdier hviler det på?

UNESCOS netværk udgøres af globalt førende byer, som alle bruger kreativitet som et strategisk redskab indenfor 7 temaer. Viborg er udpeget som Creative City under temaet Media Arts – et tema, som inddrager alle visuelle udtryksformer med teknologiske komponenter. Netværket består nu af 17 byer - bl.a. Toronto, Tel Aviv, Austin, Dakar, Sapporo og Lyon. Viborg optages som den eneste by i Nordeuropa.

Fundamentet for UNESCO’s arbejde er FN’s verdensmål med stærke, forpligtende værdier som social og kulturel mangfoldighed med stort fokus på uddannelse og ligestilling for alle. De kreative byer har en særlig opgave i at bruge kreativiteten som afgørende faktor for bæredygtig samfundsudvikling. Globale udfordringer kan nemlig ikke løses udelukkende ved brug af traditionelle metoder. Det kræver, at der er byer som Viborg, der arbejder med nye metoder. Kreative formidlingsformer er et afgørende redskab, hvis vi vil omsætte FN´s Verdensmål til konkrete handlinger, som alle kan forstå. Her kan Viborg gøre en stor forskel i verden.

Med UNESCO-udnævnelsen vil Viborg gennem kreativ kommunikation demokratisere og lette adgangen til viden, information og oplevelser, og herigennem gøre verden til et bedre sted. 

Citat fra Anna Enemark, General sekretær i Den Danske UNESCO-Nationalkommission:

"Som kreativ by har man en særlig privilegeret og forpligtende platform til at formidle UNESCOs kerneværdier som uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling. Viborg er et godt eksempel på hvordan man bruger kreativitet som en faktor for bæredygtig udvikling. Viborg integrerer kultur og kreativitet i lokale udviklingsplaner og strategier og bruger konkret animation til f.eks. at fremme deltagelse i uddannelses- og kulturliv, også blandt udsatte grupper. Med andre ord bruger Viborg deres animation som inkluderende kommunikation. Det er en meget inspirerende tilgang.”

Bliv en del af Viborg kreative UNESCO-rejse:

Læs mere og følg arbejdet  her på hjemmesiden: animating.viborg.dk


Sidst opdateret: 04.07.2020