Logo konkurrence

Konkurrence om Viborgs kommende UNESCO Creative City logo – vil du være med til at gøre en synlig forskel?

 

Viborg Kommune optages i sommeren 2020 som UNESCO Creative City indenfor Media Arts og kommer dermed i internationalt selskab med 16 andre byer som fx Tel Aviv, Austin, Toronto, Sapporo og Lyon. Det er alle byer, der bruger kreativitet indenfor media arts som strategisk faktor for bæredygtig samfundsudvikling i bred forstand – socialt, miljømæssigt, økonomisk og kulturelt.

UNESCO-udnævnelsen en blåstempling af, at Viborg repræsenterer verdensklasse inden for animation og visuel kreativitet. Udnævnelsen som UNESCO Creative City er en permanent status, som taler ind i aktuelle overordnede nationale og internationale megatrends: 

 • Den kreative vækstdagsorden – anbefalingerne fra Regeringens kreative vækstteam (2018) peger på store vækstpotentialer og angiver det som en vigtig nøgle til at låse op for fremtidig vækst i Danmark. De kreative erhvervs eksport er vokset næsten dobbelt så meget årligt som den samlede danske eksport og sætter markant økonomisk fodaftryk i andre erhverv.
 • FN´s Verdensmål er på alles dagsorden. Ved at arbejde med FN´s Verdensmål er danske virksomheder ikke kun med til at løse nogle af verdens største udfordringer, de fremtidssikrer også forretningen.
 • World Economic Forum vurderer, at kreativitet er den tredje vigtigste kompetence i 2020 – kun overgået af kompleks problemløsning og kritisk tænkning. Kreative kompetencer bliver altså en tiltagende vigtig kompetence på tværs af hele økonomien og den teknologiske udvikling fører til, at efterspørgslen på kreative kompetencer stiger. 

Viborg skal selvfølgelig have et fælles Viborg UNESCO Creative City logo, der skal være Viborgs vartegn for denne fornemme titel.

Der er naturligvis nogle formelle krav, som du kan læse meget mere om i linket her: UNESCO logo

I Viborg har vi også selv gjort os nogle overvejelser om, hvad Viborgs UNESCO-logo gerne skal signalere. 

  Du er ved at afspille en video på You Tube. Det vil placere en cookie på din PC/tablet/telefon.


 • Det er netop ikke Viborg Kommune alene, der får denne udnævnelse – det er alle aktører i miljøet omkring Viborg, der arbejder ind i det kreative, visuelle område. Derfor skal logoet ikke være Viborgs Kommunevåben, men i stedet skal der skabes et helt ny logo, som repræsenterer det kreative visuelle område samlet
 • Ud over formelle krav, som I kan læse om i det vedhæftede materiale er opfordringen, at et kommende logo signalerer:
  • Kreativitet og tegnekunst – vi optages i kategorien Media Arts – som omhandler alle visuelle udtryksformer med teknologiske komponenter
  • Animation som kommunikation - Viborgs ambition er gøre verden bedre ved at bruge animation og visuel formidling til at forenkle budskaber
  • I internationale øjne har vi et ganske unikt quatro helix samarbejde i Viborg, hvor både Erhvervsliv, Kultur – og Uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet arbejder sammen om at styrke Viborgs unikke styrkeposition indenfor animation og visuel formidling

Vi vil gerne invitere folk, der har virksomhed eller er bosiddende i Viborg Kommune til at påtage sig den kreative opgave, da vi selvfølgelig har en interesse i, at opgaven løses lokalt. Du er derfor velkommen til at dele konkurrencen med relevante folk i dit netværk.

Processen bliver som følgende: 

 • Konkurrencen annonceres 1. april 2020  .
 • Der vil være mulighed for at få besvaret uddybende spørgsmål på følgende mail adresse: creativecityviborg@viborg.dk. De stillede spørgsmål og besvarelser vil være tilgængelige på hjemmesiden Animating.viborg.dk
 • Deadline for deltagelse i konkurrencen og fremsendelse af bud på logo: 15. maj 2020. Fremsendes til creativecity@viborg.dk 
 • Et dommerpanel udvælger vinderlogoet 
 • Vinderen præsenteres efter planen på Viborgs UNESCO kick off seminar d. 25. maj 2020 
 • Vinderen får kr. 15.000

Vi håber, at I har lyst til at byde ind på projektet, og vi glæder os rigtigt meget til at se jeres bud på løsningen.

Se de øvrige byer i Creative City Media Arts´ logoér: 

Sidst opdateret: 01.04.2020