Sådan gør vi

Viborg kommunes første Animationsstrategi 2014 - 2017 handlede om at gøre Viborg Kommune til bruger af animation.

Animationsstrategien 2018 - 2021 skal gøre hele den offentlige sektor - flest mulige kommuner, regioner og stat - til brugere af animation i deres formidling. Tankegangen er, at det der fungerer godt i én kommune, forhåbentligt kan udbredes til mange kommuner.

 

Strategien understøtter kommunens ambition om dels at bruge animation til at forenkle den offentlige formidling til borgere samt at skabe vækst indenfor kreative visuelle erhverv.

 

Animationen i Viborg står overfor et stort potentielt vækstscenarium for at udvikle økosystemet omkring udviklingen af animation af høj kvalitet både indenfor underholdningsmarkedet og det funktionelle marked for animation.

  

Målet er at blive førende indenfor visuel formidling og animation - forstået som det sted, hvor samspillet mellem uddannelse, erhverv og myndighed er stærkest og bedst udviklet. Viborg Kommune vil dermed bidrage til at skabe positiv udvikling i antallet af lokale arbejdspladser i animationsbranchen og den visuelle industri i byen. 

 

Animationsstrategiens fundament er samarbejdet mellem de tre aktører - Viborg Kommune, The Animation Workshop (TAW) samt et stærkt kreativt miljø i Viborg, der alle arbejder med visuel formidling, animation, design og spil.

 

 

Sidst opdateret: 14.01.2019