Sådan gør vi

Viborg kommunes Byråd har vedtaget en Animationsstrategi som understøtter kommunens ambition om dels at bruge animation til at forenkle den offentlige formidling til borgere samt at skabe vækst indenfor kreative, visuelle erhverv. Ambitionen er også at inspirere andre kommuner, regioner og stat til at formidle på nye og mere visuelle måder - og gerne i samarbejde mellem hinanden. Tankegangen er, at det, der fungerer godt i én kommune, forhåbentligt kan udbredes til mange kommuner.

  

Målet for animation i Viborg er at blive førende indenfor visuel formidling og animation - forstået som det sted, hvor samspillet mellem uddannelse, erhverv og myndighed er stærkest og bedst udviklet. Viborg Kommune vil dermed bidrage til at skabe positiv udvikling i antallet af lokale arbejdspladser i animationsbranchen og den visuelle industri i byen. 

 

Animationsstrategiens fundament er samarbejdet mellem de tre aktører - Viborg Kommune, The Animation Workshop og et stærkt kreativt miljø i Viborg, der alle arbejder med visuel formidling, animation, design og spil.

 

Se her en kort film om, hvordan en animationsproduktion typisk forløber - og har du en idé eller spørgsmål, så kontakt os meget gerne, bl.a. for at få ansøgningsskema.


Du er ved at afspille en video fra You Tube. Der vil placere en cookie på din PC/telefon/tablet.


Sidst opdateret: 27.03.2020