Organisering

Organisation for animationsstrategien

Viborg Kommunes Animationsstrategi tager afsæt i aktivt at bruge animation og visuel formidling indenfor 5 hovedområder:

  • Læring og pædagogik, med fokus på integration af animation i undervisningen
  • Sundhed med fokus på at gøre sundhedsinformation til borger og patienter lettere forståeligt
  • Teknik & Miljø med fokus på formidling af budskaber og information til borgere indenfor teknik – og miljøområdet
  • Offentlig administration med fokus på brug af animeret formidling i den offentlige forvaltning som fx Borgerservice
  • Kultur med fokus på fx at bruge animation til at skabe store oplevelser for borgere

Den kommunale finansiering anvendes til konkrete udviklingsprojekter indenfor de 5 områder med fokus på at øge efterspørgslen efter animationsydeler.  Derudover arbejder Viborg Kommune aktivt med en generel brandingproces af Animation i Viborg Kommune. Dette sker bl.a. gennem animationsforestillinger i byens rum samt deltagelse i den årligt tilbagevendende Viborg Animations Festival i september måned.  

Animationsstrategien har en Styregruppe, som består af repræsentanter fra hvert af de 5 hovedområder, kommunens Kommunikationschef samt professionelle fagpersoner fra animationsmiljøet. Styregruppen beslutter, hvilke animationsløsninger, der udvikles og sikrer løbende fremdrift og sammenhæng mellem de enkelte indsatser og den overordnede strategi. 

Der er etableret et Advisory Board som gennem små og store udviklings - og forskningsprojekter bidrager med viden om, hvordan og hvorfor animation virker som formidlingsmetode.

 

Sidst opdateret: 25.02.2019