Organisering

Organisation for animationsstrategien

Viborg Kommunes animationssatsning fokuseres indenfor 5 hovedområder,

- Undervisning og pædagogik, med fokus på integration af animation i undervisningen

- Sundhed med fokus på formidlingsfunktioner indenfor sundhedsområdet

- Teknik & Miljø med fokus på formidlingsfunktioner indenfor teknik – og miljøområdet

- Offentlig administration, med fokus på brug af animeret formidling i den offentlige forvaltning

- Kultur, med fokus på inddragelse af animation i kulturelle sammenhænge

 

Den kommunale finansiering anvendes til konkrete udviklingsprojekter med fokus på at øge efterspørgslen efter animationsydelser indenfor et af de 5 projektområder eller som led i en generel brandingproces af Animation i Viborg Kommune. Dette sker bl.a. gennem animationsforestillinger i byens rum samt deltage i den årligt tilbagevendende Viborg Animations Festival i september måned.

 

Animationsstrategiens Styregruppe består af projektledere af de fem grupper samt professionelle fagpersoner fra animationsmiljøet, som sikrer løbende fremdrift og sammenhæng mellem de enkelte indsatser og den overordnede strategi.

 

Derudover arbejder Animationsstrategiens Advisory Board med at afdække den eksisterende viden om, hvordan og hvorfor animation virker som formidlingsmetode.

 

Sidst opdateret: 20.12.2018